Müügitingimused

 1. Üldsätted
  • Need Fehu Capital OÜ müügitingimused (edaspidi tingimused) kehtivad veebilehelt jekaart.com (edaspidi E-Kauplus) kaupade ja koolituste (töötoad) ostmisel. Kauba müüja ja teenuse osutaja on Fehu Capital OÜ (registrikood 14493503), asukohaga Liiva 11a Võru, tel +372 5272012, e-posti aadress [email protected] (edaspidi müüja).
  • Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi klient) ja müüja vahel E-Kaupluse vahendusel kauba ja koolituste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  • Müüjal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://jekaart.com/muugitingimused/.
  • Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada.
  • E-Kauplusest kauba ja koolituste ostmise eelduseks on kliendi poolt tingimustega nõustumine. Klient kinnitab tellimust tehes, et nõustub tingimustega.
 1. Kauba-, koolituste ja hinnainfo
  • Teave kaupade ja koolituste kohta on esitatud E-Kaupluses vahetult kauba ja koolituse juures. Kliendil on alati võimalus saada lisateavet kauba või koolituse kohta, võttes ühendust müüjaga e-posti aadressil [email protected].
  • Kaupade ja koolituste hinnad on näidatud eurodes ja märgitud kaupade ja koolituste juurde. Müüja ei ole käibemaksukohustuslane.
  • Kauba hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.
  • Kauba kättetoimetamise tasu sõltub kättetoimetamise asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse kliendile tellimuse vormistamisel.

 

 1. Tellimuse esitamine
  • Kauba või koolituse tellimiseks tuleb lisada soovitud kaubad/koolitused ostukorvi. Klient saab ostukorvis toodete kogust muuta, lisada uusi tooteid või tooteid eemaldada.
  • Ostukorvi lisamine ei kohusta klienti ostma. Samuti ei broneeri ostukorvi lisamine toodet, toode on saadaval ka teistele klientidele kuni tellimuse kinnitamiseni kliendi poolt.
  • Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv kauba kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.
  • Tellimus kinnitatakse (leping jõustub) alates tasumisele kuuluva summa laekumisest müüja arvelduskontole.
  • Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse.
  • Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
 1. Kauba kättetoimetamine
  • Kaupu saadetakse üle maailma.
  • Kauba saatmiskulude hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
  • E-Kaupluse laos olemasolevad kaubad jõuavad Eestisiseselt üldjuhul kliendi määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Tellimisel olevate kaupade puhul on kättetoimetamise eelduslik aeg märgitud kauba info juures või lepitakse eraldi kokku.
  • Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine Euroopa Liidus 14 kalendripäeva jooksul, väljaspool Euroopa Liitu 28 kalendripäeva jooksul.
  • Erandlikel juhtudel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.
 1. Kauba tagastamise õigus
  • Pärast tellimuse kättesaamist on kliendil õigus E-Kaupluses sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
  • Tingimuste punktis 5 kirjeldatud taganemisõigus ei kohaldu, kui Kliendiks on juriidiline isik.
  • 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
  • Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
  • Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. 
  • Kauba tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
  • Klient peab kauba Müüjale tagastama (saatma või muu viisil kohale toimetama) avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
  • Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik kliendilt lepingu alusel saadud tasud.
  • Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni klient on esitanud tõendi, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
  • Kui klient on sõnaselgelt valinud E-Kaupluse pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea müüja kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
  • Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda kliendilt tagasi kaup, kui kauba hind E-Kaupluses on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
  • Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.
 1. Pretensiooni esitamise õigus puudustega kauba puhul
  • Müüja vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest kliendile. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal.
  • Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul E-Kaupluse poole, saates e-kirja aadressile [email protected], helistades telefonil: 372 5272012 või kasutada kaubal esinevatest puudustest teavitamise vormi.
  • Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist kliendile.
  • Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
  • Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
  • Kui E-Kauplusest ostetud kaubal on puudused, mille eest E-Kauplus vastutab, parandab või asendab E-Kauplus puudusega kauba. Kui kaupa pole võimalik parandada ega asendada, tagastab E-Kauplus kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
  • E-Kauplus vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
  • Tingimuste p 6 kohaldub kauba müügi korral tarbijaks olevale kliendile. Juriidilisest isikust kliendi puhul kohalduvad võlaõigusseaduses sätestatud tingimused.
 1. Koolituste müük
  • Koolituse tellimine toimub tellimuse lisamisega ostukorvi ja tasumine pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Sel juhul saadetakse kliendile arve e-postiga paari päeva jooksul pärast makse laekumist müüja pangakontole.
  • Koolituse eest on ka võimalik tasuda müüja poolt esitatud arve alusel pangaülekandega müüja arvelduskontole. Koha koolitusel tagab raha laekumine müüja arvelduskontole vähemalt 1 päev enne koolituse toimumist, kui pole kokku lepitud hilisem maksetähtaeg.
  • Kui Klient on registreerunud koolitusele, saanud arve ja meeldetuletuse, kuid ei teosta makset ja koolitusel ei osale, on kliendil kohustus arve tasuda. Klient vabaneb arve tasumise kohustusest, kui teavitab müüjat e-kirja teel ([email protected]) või telefonil +372 5272012 koolitusest loobumisest hiljemalt 1 päev enne koolituse toimumist,
 1. Koolitusel osalemine
  • Koolitusele registreerunud osalejatelt palutakse saabuda õigel ajal, eelistatavalt vähemalt 15 minutit enne koolituse planeeritud algust. Koolitusele hilinemisel või koolituselt enne lõppu lahkumise soovist tuleb koolitajat eelnevalt teavitada.
  • Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada e-poodi e-kirja teel([email protected])või telefonil +372 5272012.
  • Koolitusest loobumisest teatamisel kuni 1 päev enne koolituse algust tagastatakse 100% koolitustasust.
  • Kui Klient soovib tasu üle kanda järgmisele toimuvale samaväärsele koolitusele, siis teavitab ta sellest e-poodi ning tagasimakset ei tehta.
 •  
 1. Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
  • Müüjal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunud osalejaid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.
 1. Täiendav info
  • Müüja ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastuste eest.
  • Koolitused toimuvad eesti keeles, kuid vastavalt klientide soovile korraldatakse koolitusi ka vene keeles.
  • Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad Fehu Capital OÜ-le.

 

 1. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
  • Müüja lähtub kliendi isikuandmete töötlemisel õigusaktides sätestatud tingimustest.
  • Müüja kasutab kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba kättetoimetamiseks. E-Kauplus edastab isikuandmeid postiteenust pakkuvatele ettevõtetele selleks, et kaup kohale toimetada.
  • E-kauplus saadab kliendile uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-posti aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud soovi, sisestades veebilehel e-posti aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
  • Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest E-Kauplusele teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.
 1. Vaidluste lahendamine
  • Kui kliendil on E-Kaupluse osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile ([email protected])või helistada telefonile +372 5272012.
  • Kui klient ja E-Kauplus ei suuda vaidlust lahendada kokkuleppel, siis on kliendil võimalik kohtuvälise lahenduse saavutamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole (tarbijavaidluste komisjoni kontaktandmed ja kaebuste menetlemise tingimused on kättesaadavad: http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon) või kohtusse. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbijate ja E-Kaupluse vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tarbija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Klient võib tekkinud kaebuse lahendamiseks esitada avalduse Euroopa Liidu elektroonilise keskkonna ODR-platvormil (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.
Scroll to Top